Platform Openbare Ruimte

 
 

Hoe kan ontwerp de openbare ruimte activeren?

De openbare ruimte is niet langer helder gedefinieerd, noch in fysieke vorm, grootte en gebruik, noch in conceptuele vorm. Gezocht moet worden naar een nieuwe definitie en nieuw gebruik van de veranderlijke openbare ruimte. Als coordinator Platform Openbare Ruimte (POR) organiseer ik in 2013 een reeks debatten en ruimtelijke interventies rondom het thema: 'Ontwerp als activator'. POR roept ontwerpers, gemeenten, woningcorporaties, lokale architectuurcentra, organisaties en iedereen die zich aangesproken voelt op om deel te nemen en mee te denken over de vraag: Hoe kan ontwerp de openbare ruimte activeren?


Met o.a. Adri Duivesteijn, AAYU, space&matter en NL Architects

Mmv. Ymere, De Key, AMVEST, Architectuur Lokaal, e.v.a.

http://www.platformopenbareruimte.nl


Ter inspiratie onderstaande beelden

Zie ook Greening the City, Bee Shrine en Common Fence. De drie intervenities die in het kader van “Ontwerp als activator van de veranderlijke openbare ruimte”, het jaarprogramma van POR 2013 tot stand kwamen door NL-Architects, AAYU en space&matter ism Carolien Ligtenberg

Ontwerp als activator van de veranderlijke openbare ruimte